Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบแล้ว

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค2 ซับไทย

โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค1 โรงเรียนหลายแห่งที่เข้าร่วม Hyakkaou Private Academy เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับเวลาของพวกเขาในโลกแห่งความจริง เนื่องจากนักเรียนหลายคนเป็นลูกของคนที่รวยที่สุดในโลกสถาบันจึงมีนิสัยแปลกแยกจากคนอื่นๆ อนิเมะจิตวิทยา ในแต่ละวันมันเป็นโรงเรียนธรรมดาที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาษาและสิ่งที่คล้ายคลึง

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 1 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 2 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 3 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 4 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 5 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 6 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 7 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 8 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 9 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Kakegurui XX โคตรเซียนโรงเรียนพนัน ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย จบแล้ว