Build Divide: Code White บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1-7

Build Divide: Code White บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย

Build Divide: Code White บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ใน ชินเกียวโต มีความเชื่อว่าหากล้มราชาแห่งบิลด์ดิไวด์ได้ สิ่งที่ปรารถนาเป็นจริง คุราเบะ ชายที่ต้องการล้มราชา โดยรับการชี้นำจากสาวปริศนา ซากุระ

บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1

บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 2

บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 3

บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 4

บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 5

บิลด์ ดิไวด์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 6