อนิเมะ K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1-13

อนิเมะ K Return of Kings การกลับมาของราชา ภาค2 ซับไทย

การกลับมาของราชา ภาค2 ภาคใหม่ของเรื่อง K Project กล่าวถึง กลุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ มีอยู่ทั้งหมด 7 กลุ่มและมีสีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม ผู้นำของแต่ละสี จะถูกเรียกว่า “ราชา”

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 1

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 2

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 3

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 4

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 5

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 6

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 7

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 8

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 9

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 10

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 11

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 12

การกลับมาของราชา ภาค2 ตอนที่ 13 (จบ)