Kizuna no Allele Season 2 เชื่อมโลกทั้งใบหัวใจสู้ฝัน (ภาค2) ซับไทย ตอนที่ 1-4

มิราเคิลและเพื่อนๆ ของเธอยังคงไล่ตามความฝันในฐานะศิลปินเสมือนจริง!

เชื่อมโลกทั้งใบหัวใจสู้ฝัน (ภาค2) ตอนที่ 1

เชื่อมโลกทั้งใบหัวใจสู้ฝัน (ภาค2) ตอนที่ 2

เชื่อมโลกทั้งใบหัวใจสู้ฝัน (ภาค2) ตอนที่ 3