Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 1-46

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร

มหาเทพราชันมาร  อาณาจักรของพระเจ้าพรหมซูเทียนตกอยู่ในความสับสนอลหม่าน ลอร์ดแห่งอาณาจักรแห่งเทพเจ้าจักรพรรดิเป่ยเทียนถูกปิดล้อมหลายพันวิธีพ่ายแพ้และถูกโค่นล้ม Wheel Discs ที่หลายคนกำลังมองหา – Wheel Discs ที่สามารถสื่อสารกับดินแดนโบราณหลุดเข้ามาในโลก ในเวลาเดียวกันกับนักแสดงนำ Lin Xiao เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติหลังจากออกเดทกับคนอื่น เขาได้ Wheel Disc โดยบังเอิญ จักรพรรดิเป่ยเทียนมีความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากกำลังจะมาถึง Kuang Shen Mo Zun เจ้าปีศาจบ้า เขาเลือก Lin Xiao อย่างไม่เต็มใจและส่งความทรงจำทั้งหมดของเขาไปให้ Lin Xiao ทิ้ง Lin Xiao ไว้ในฐานะผู้สังเกตการณ์และถูกบังคับให้ต้องสัมผัสกับชีวิตของจักรพรรดิธรรมชาติของเทพเจ้าองค์นี้

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 1

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 2

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 3

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 4

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 5

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 6

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 7

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 8

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 9

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 10

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 11

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 12

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 13

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 14

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 15

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 16

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 17

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 18

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 19

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 20

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 21

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 22

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 23

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 24

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 25

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 26

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 27

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 28

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 29

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 30

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 31

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 32

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 33

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 34

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 35

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 36

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 37

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 38

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 39

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 40

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 41

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 42

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 43

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 44

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 45