Liang Bu Yi สลับร่างป่วนบัลลังก์ ตอนที่ 1-11 ซับไทย

Liang Bu Yi สลับร่างป่วนบัลลังก์

เรื่องย่อ สลับร่างป่วนบัลลังก์ จักรพรรดิที่หล่อเหลาเข้าใกล้ราชินีผู้น่าอายมากเกินไป No doubt in us ส่งผลให้พวกเขาตกลงไปในสระน้ำด้วยกัน สลับร่างป่วนบัลลังก์ จากนั้นพวกเขาก็สลับร่างกัน ไม่ทราบวิธีการสลับกลับ ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ฮ่องเต้ค่อนข้างโกรธ !! ก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติองค์จักรพรรดิ์ต้องรับมือกับพระสนมเอกที่เขาไม่เคยรู้จักและราชินีต้องเป็นคนกลางระหว่างกระทรวงเหล่านั้น