Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 1-15

Ousama Ranking อันดับพระราชา

อันดับพระราชา  บอจจิ เจ้าชายรัชทายาทลำดับที่ 1 เด็กชายผู้เป็นใบ้หูหนวก ไร้ฝีมือในการต่อสู้ แล้วยังได้รับการดูถูกจากคนรอบข้างและประชาชนว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นราชา จนวันที่เขาได้รู้จักกับ คาเงะ เผ่าเงาที่เหลือรอดจากการสูญพันธุ์และสื่อสารกับบอจจิได้ บอจจิ มุ่งมั่นที่พัฒนาตัวเองให้สมกับเป็นว่าที่ราชาองค์ใหม่ ท่ามกลางปัญหาของราชวงศ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 1

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 2

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 3

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 4

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 5

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 6

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 7

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 8

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 9

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 10

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 11

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 12

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 13

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 14