Qing Lian Jian Xian Chuan (Legend Of Lotus Sword Fairy) ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 1-55

Qing Lian Jian Xian Chuan (Legend Of Lotus Sword Fairy) ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ในโลกของเมฆสีฟ้าการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรอมตะและอาณาจักรปีศาจยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซูฉางชิงเกิดในหุบเขาดาบชิงเหลียนมีความปรารถนาเสมอที่จะเป็นดาบอมตะ อย่างไรก็ตาม ความหวังของเขานั้นสั้นนักเมื่อแม่ทัพปีศาจคนที่เก้าของวังพระจันทร์สีครามบุกเข้าไปในหุบเขาดาบส่งผลให้ปู่ของซูฉางชิงเสียสละ ซูฉางชิงได้รับการยอมรับจาก “ดาบจักรพรรดิ ชิงเหลียน” และต่อสู้กับนายพลปีศาจ แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ ต่อมา ดาบคุนหลุนไท่ไป๋อมตะชิวหวู่หยามาถึงและขับไล่การบุกรุกของปีศาจ Qing Lian Jian Xian Chuan เขาพาซูฉางชิงและมู่ซือซุนไปที่ภูเขาคุนหลุน ซึ่งเป็นที่ที่อมตะคนอื่นๆ ต้องการจะยึดดาบจักรพรรดิชิงเหลียนชิวหวู่หยา หยุดพวกเขาและซูฉางชิงได้ปลุกพลังทางจิตวิญญาณของเขาเอง นั่นคือ “แผ่นจารึกรวบรวมวิญญาณแห่งความโกลาหล” และถูกรับเป็นศิษย์ของชิวหวู่หยาในการแข่งขันดาบอมตะ ซูฉางชิง เอาชนะเซี่ยชิงโฮ่วและคว้าแชมป์ เขามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามของภูเขาคุนหลุนเพื่อค้นหาน้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่สามารถชุบชีวิตปู่ของเขาได้ ซูฉางชิง เลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามที่อันตรายของภูเขาคุนหลุน

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 1

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 2

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 3

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 4

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 5

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 6

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 7

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 8

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 9

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 10

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 11

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 12

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 13

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 14

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 15

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 16

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 17

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 18

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 19

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 20

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 21

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 22

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 23

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 24

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 25

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 26

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 27

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 28

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 29

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 30

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 31

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 32

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 33

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 34

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 35

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 36

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 37

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 38

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 39

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 40

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 41

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 42

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 43

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 44

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 45

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 46

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 47

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 48

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 49

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 50

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 51

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 52

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 53

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 54

ตำนานเซียนกระบี่ชิงเหลียน ซับไทย ตอนที่ 55 (ยังไม่มา)