Saiyuki Reload: Zeroin สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 1-13 (จบ)

Saiyuki Reload: Zeroin สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ  เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ครบรอบ 25 ปีของมังงะ ใช้เนื้อหาบท Even a Worm ช่วงมังงะเล่ม 5-10 ของภาค Reload มาทำอนิเมะ ซึ่งเคยฉายในอนิเมะภาค Reload Gunlock (2004) แต่ถูกดัดแปลงจากต้นฉบับเดิม จึงนำมารีเมคให้ตรงกับต้นฉบับมากขึ้น

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 1

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 2

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 3

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 4

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 5

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 6

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 7

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 8

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 9

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 10

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 11

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 12

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)