Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบ

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย หนุ่มที่ใช้ชีวิตธรรมดา จบพบว่าตนเป็นทายาทรุ่นที่ 19 ของตระกูลนินจาอิกะ ซึ่งตกเป็นเป้าหมายลอบสังหารของกลุ่มนินจาโคกะที่เป็นคู่อริ

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 1

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 2

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 3

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 4

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 5

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 6

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 7

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 8

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 9

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 10

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 11

Shinobi no Ittoki นินจาสาวของคุณอิตโตกิ ซับไทย ตอนที่ 12 จบภาค