The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 1-15

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน

เสินอู่เทียนจุน  ข้ามาจากคัคนางค์อันว่างเปล่า ยกมือขึ้น เหล่าฟ้าถล่มทลาย พลิกมือลง ปรโลกดับสูญมลายข้าเป็นมาร เป็นเทพ เป็นเซียน เป็นมนุษย์ ข้าคือเซียวเฉิน และเป็นสรรพสิ่ง ทั้งยังเป็นผู้ชี้ชะตา

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 1

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 2

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 3

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 4

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 5

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 6

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 7

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 8

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 9

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 10

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 11

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 12

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 13

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 14

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ซับไทย ตอนที่ 15